Akoestiek en Spraakverstaanbaarheid

E-Sonic Solutions laat een ander geluid horen
 
  • waar veel mensen samenkomen, zoals in theater, sportcomplex of metrostation, staan audiosystemen ten dienste van veiligheid en comfort
  • een analyse maken van akoestiek of spraakverstaanbaarheid in een kerk voor de toepassing van een geluidssysteem voor nieuwbouw of renovatie
  • Onderzoek bij geluidhinder, binnen of buiten de woning, rapportage horeca aan bevoegd gezag
  • In dit soort van complexe omstandigheden is E-Sonic Solutions op zijn best. Opdrachtgevers zijn installatiebedrijven, bouwkundige adviesbureaus, maar  ook overheid, particulieren en architecten.

Actueel: STIPA meting spraakverstaanbaarheid voor brandveiligheid, E-Sonic Solutions is begonnen met levering van de NTi-Audio XL2 STIPA meetset in type 1 uitvoering, inclusief een instructie voor de gebruikers.

De NTi-Audio XL2 analyzer is een veelzijdig instrument met een RT60 meetfunctie voor ruimteakoestiek, een octaafband meting voor spectraal onderzoek, en een STIPA functie voor het meten van spraakverstaanbaarheid of STI conform NEN 2575. Dit systeem is ook te huur voor STIPA/SPL metingen inclusief een gebruiksinstructie.

Bekijk hier de brochure van het XL2 systeem.

Recent zijn ook de STIPA systemen van Bedrock-Audio via E-Sonic Solutions leverbaar, inclusief een instructie.

Cursus voor technici

Metingen en rapportage van STI en STIPA voor spraakverstaanbaarheid.

Houben Mediatechniek levert combinatie van brandveiligheid en verstaanbaarheid voor de Kathedraal van Roermond

E-Sonic Solutions werd ingeschakeld bij de voorbereiding van de renovatie van deze bijna 600 jaar oude kathedraal. De toespreekinstallatie moest aangepast worden aan huidige eisen van comfort en veiligheid.

Geluidsweergave en verkeersinfrastructuur: Engie Services stuurt op zekerheid met E-Sonic Solutions

Op belangrijke verkeersknooppunten, waar autowegen, waterwegen en spoorlijnen elkaar snijden, heeft een goede beveiliging hoge prioriteit.
In opdracht van Engie Services realiseerde E-Sonic Solutions het ontwerp voor een goed verstaanbaar omroepsysteem, dat bij calamiteiten ingezet wordt.

Domotica en homecinema: akoestiekcontrole als comfort

De ontwikkelingen binnen de domotica gaan snel. Dat geeft impulsen voor steeds weer nieuwe aan- en toepassingen. E-Sonic Solutions was als kwaliteitsbewaker nauw betrokken bij het kijk- en (vooral) luistercomfort van dit hometheatre. Een toepassing waarvan men ook in elke huiskamer kan profiteren!