Cursus en Workshop

Cursus voor technici Metingen en rapportage van geluid bij evenementen. E-Sonic Solutions is voor deze training een samenwerking gestart met Möllenkramer training, reeds lang betrokken bij metingen en regelgeving rondom geluid en een expert op dit gebied.

De actualiteit wordt zeker meegenomen in de cursus, evenals de wetgeving in België.

Onderwerpen die verder aan bod komen zijn.

  • Werking van het gehoor, en gehoorbescherming.
  • Inleiding geluid en meettechniek, weging in tijd en frequentie.
  • Regelgeving, vergunning en het Oorveilig convenant, ‘I love my ears’
  • Invloed van instelling van het audiosysteem op de luidheid, o.a. spectrum en dynamiek, met audio voorbeelden.
  • Mogelijkheden om zelf te meten en een rapportage op te stellen.

Er wordt gebruik gemaakt van een NTi-Audio XL2-TA  meter als voorbeeld, u kunt ook uw eigen systemen meebrengen.

Tevens is er ruimte voor specifieke vragen, bijvoorbeeld lokale regelgeving. De cursus beslaat 1 dag, en wordt afgesloten met een certificaat .

De cursus is bedoeld voor technici en organisatoren die kennis willen opdoen over omgang met regelgeving omtrent geluidniveaus bij evenementen.
De cursus wordt gegeven op aanvraag en bij voldoende deelnemers, de cursus kan ook in-company gegeven worden.

Download hier de cursus informatie van een recente editie.

Bij aanschaf van de NTi-audio  XL2 meter in combinatie met de cursus of aanmelding van meerdere personen is sprake van een kortingsregeling.
Neem daarvoor contact op per e-mail of het contact formulier.   Inmiddels is ook het MeTrao systeem in Pelicase  voor verhuur beschikbaar.

Workshop voor technici: Metingen en rapportage van spraakverstaanbaarheid of STI voor ontruimingssystemen en toespreekinstallaties.

E-Sonic Solutions heeft veel ervaring opgedaan met metingen, berekening en verbetering van spraakverstaanbaarheid of Speech Transmission Index. Deze wordt veel toegepast bij ruimtes waar eisen aan de verstaanbaarheid van spraak worden gesteld, zoals kerken, auditoria en grote openbare ruimtes zoals tunnels en sporthallen. Het gebruik van meet- en rekensystemen komt in deze workshop aan de orde. De cursus is in deze vorm al gedurende een aantal jaren aan installateurs en inspectiebedrijven gegeven,
meestal in combinatie met de aanschaf van een meetsysteem. Wilt U een workshop bijwonen of deze op uw locatie laten plaatsvinden?
Neem daarvoor contact op per e-mail of het contact formulier.