E-Sonic Solutions laat een ander geluid horen

Akoestiek en Spraakverstaanbaarheid

E-Sonic Solutions laat een ander geluid horen

… waar veel mensen samenkomen, zoals in theater, sportcomplex of metrostation, staan audiosystemen ten dienste van veiligheid en comfort…

… een analyse maken van akoestiek of spraakverstaanbaarheid in een kerk voor de toepassing van een geluidssysteem voor nieuwbouw of renovatie…

… Onderzoek bij geluidhinder, binnen of buiten de woning, rapportage horeca aan bevoegd gezag …

In dit soort van complexe omstandigheden is E-Sonic Solutions op zijn best. Onze expertise ligt op het terrein van systeem- en ruimteakoestiek. Wij zijn specialist in het toepassen en integreren van de laatste ontwikkelingen op het terrein van geluidsdistributie. Opdrachtgevers zijn installatiebedrijven, bouwkundige adviesbureaus, maar ook overheid, particulieren en architecten.

Actueel: STIPA meting spraakverstaanbaarheid voor brandveiligheid, E-Sonic Solutions is begonnen met levering van de NTi-Audio XL2 STIPA meetset in type 1 uitvoering, inclusief een instructie voor de gebruikers.

De NTi-Audio XL2 analyzer is een veelzijdig instrument met een RT60 meetfunctie voor ruimteakoestiek, een octaafband meting voor spectraal onderzoek en een STIPA functie voor het meten van spraakverstaanbaarheid of STI conform NEN 2575. Dit systeem is ook te huur voor STIPA/SPL metingen inclusief een gebruiksinstructie. U kunt ook een RvA gekalibreerde XL2 voor rechtsgeldige metingen huren!.

Bekijk hier de video van het XL2 systeem. (youtube link)

De STIPA/SPL  systemen van Bedrock-Audio zijn  via de E-Sonic Solutions webshop  leverbaar, inclusief een instructie.

Akoestiek en Spraakverstaanbaarheid