Ontruiming en Calamiteiten

Geluidsweergave en verkeersinfrastructuur: Engie Services stuurt op zekerheid met E-Sonic Solutions
Op belangrijke verkeersknooppunten, waar autowegen, waterwegen en spoorlijnen elkaar snijden, heeft een goede beveiliging hoge prioriteit.
In opdracht van Engie services (voorheen Cofely) realiseerde E-Sonic Solutions het ontwerp voor een goed verstaanbaar omroepsysteem, dat bij calamiteiten ingezet wordt.

Gegarandeerde én gemeten spraakverstaanbaarheid
E-Sonic Solutions werd ingeschakeld bij het ontwerpen van een omroepinstallatie op deze brug. Het gaat om de drukste verkeersader van Nederland. Autoverkeer over acht rijstroken, met daaronder een druk bevaren scheepvaartroute: dat vraagt om voorzorg. Het bestek schreef een uitgebreide geluidsanalyse voor, tevens werd de spraakverstaanbaarheid of STI  als prestatie-eis opgegeven.

E-Sonic Solutions deed via ontwerp en metingen onderzoek naar  spraakverstaanbaarheid, zoals in het bestek voorgeschreven. Het project werd gesimuleerd met EASE/AURA. Metingen bij oplevering wezen uit dat in noodsituaties zowel weg- als watergebruikers, adequaat geïnstrueerd kunnen worden.