100.00

Basic SPL EASE jr. plot plus STI for two point sources. This service is in use for support of quotation for church installers. Price ex VAT. For background noise and raytracing, use our EASE AURA webshop service

Basis SPL/STI plot voor luidheidsverdeling en spraakverstaanbaarheid, deze service is in gebruik bij aanbieders en gebruikers voor kerk geluidsystemen.
Wilt U één of meerdere audiosystemen op voorhand in een akoestische omgeving beoordelen?, maak gebruik van deze mogelijkheid. Gemaakt met EASE jr, waarin 300+ luidspreker merken beschikbaar zijn.
Voor een berekening met achtergrondruis of een stralenmodel kunt u gebruik maken van de EASE AURA raytracing uit de webshop.