Ruimte akoestiek

Domotica en homecinema: akoestiekcontrole als comfort

De ontwikkelingen binnen de domotica gaan snel. Dat geeft impulsen voor steeds weer nieuwe aan- en toepassingen. E-Sonic Solutions was als kwaliteitsbewaker nauw betrokken bij het kijk- en (vooral) luistercomfort van dit hometheatre. Een toepassing waarvan men ook in elke huiskamer kan profiteren!

creator of home entertainment

Joop Hogen BV, een vermaarde onderneming op het gebied van huisautomatisering en domotica, gaf E-Sonic Solutions de opdracht om de akoestiek van een luisterruimte te behandelen voor toepassing als huisbioscoop.

In aanvang beschikte de ruimte over veel ‘harde’ materialen. De akoestiek werd onder controle gebracht door het toepassen van absorptiematerialen op de spouw. Met als bijkomend voordeel dat er geen ontsierende componenten in de ruimte nodig waren, zoals bas-absorbers.

Het project werd in samenspraak met een binnenhuisarchitect in uitvoering gebracht. De gebruikte akoestische materialen zijn voorzien van gecertificeerde meetrapporten.