Titel

[icon color=”#0099ff” icon=”icon-arrow-right3″ size=”14px”] E-Sonic Solutions laat een ander geluid horen

… waar veel mensen samenkomen, zoals in theater, sportcomplex of metrostation, staan audiosystemen ten dienste van veiligheid en comfort…

… een analyse maken van akoestiek of spraakverstaanbaarheid in een kerk voor de toepassing van een geluidssysteem voor nieuwbouw of renovatie…

… Onderzoek bij geluidhinder, binnen of buiten de woning, rapporelage horeca aan bevoegd gezag …

 

In dit soort van complexe omstandigheden is E-Sonic Solutions op zijn best. Onze expertise ligt op het terrein van systeem- en ruimteakoestiek. Wij zijn specialist in het toepassen en integreren van de laatste ontwikkelingen op het terrein van geluidsdistributie. Opdrachtgevers zijn installatiebedrijven, bouwkundige adviesbureaus, maar ook overheid, particulieren en architecten.

Actueel: STIPA meting spraakverstaanbaarheid voor brandveiligheid, E-Sonic Solutions is begonnen met levering van de STIPA geluidmeters, inclusief een instructie voor de gebruikers.

De NTi-Audio XL2 analyzer is een veelzijdig instrument met een RT60 meetfunctie voor ruimteakoestiek, een octaafband meting voor spectraal onderzoek, en een STIPA functie voor het meten van spraakverstaanbaarheid of STI conform NEN 2575. Dit systeem is ook te huur voor STIPA/SPL metingen inclusief een gebruiksinstructie.

Bekijk hier de brochure van het XL2 systeem.

Recent zijn ook de STIPA systemen van Bedrock-Audio via E-Sonic Solutions leverbaar, inclusief een instructie.