Workshops

E-Sonic Solutions heeft veel ervaring opgedaan met metingen, berekening en verbetering van spraakverstaanbaarheid of Speech Transmission Index. Deze wordt veel toegepast bij ruimtes waar eisen aan de verstaanbaarheid van spraak worden gesteld, zoals kerken, auditoria en grote openbare ruimtes zoals tunnels en sporthallen. Het gebruik van meet- en rekensystemen komt in deze workshop aan de orde. De cursus is in deze vorm al gedurende een aantal jaren aan installateurs en inspectiebedrijven gegeven, meestal in combinatie met de aanschaf van een meetsysteem.

Wilt U een workshop bijwonen of deze op uw locatie laten plaatsvinden?
Maak een keuze met onderstaande knoppen.